Faunabeheer in stedelijke omgeving, gratis bijeenkomst

woensdag 30 november 2022

Graag nodigen wij u uit voor de workshop 'Fauna in stedelijke omgeving' vanuit het project ‘Kennis op Maat Faunabeheer in de praktijk’.

In dit project hebben experts vanuit Wageningen Universiteit hun kennis op het gebied van faunabeheer vertaald naar mbo lesmodules. Meer informatie over de Kennis op maat projecten kunt u hier vinden: https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksprojecten-lnv/expertisegebieden/kennisonline/faunabeheer-in-de-praktijk.htm

Deze workshop is gratis toegankelijk. U moet zich wel opgeven via deze link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gAyn-8IWFUSkAvyjgzVgmj0NvK3GnhNPpIwtv8FOasRUNENYR09aODUxVExWNDUxMzQ0R1RKMktPWi4u

Programma:
15.00: Opening en welkom door Heidi Kamerling (Yuverta)
15.05: Toelichting op het programma en het project door Ger van Laak en Hugh (Yuverta en WUR)
15.15: Verdieping op het onderwerp fauna in het stedelijk gebied (WUR) 
15.45: Toelichting op lespakket Faunabeheer in de praktijk door Ger van Laak
16.00: Pauze en uittesten nieuwe lespakket
16.45: Excursie groenbeheer in relatie tot fauna (ringslangen, insecten) in de gemeente Houten
17.30: Afsluiting, evaluatie en borrel
18.00: Einde workshop