Gemeente Excursie - Nijmegen

dinsdag 2 november 2021

Dit najaar organiseert Green Cities Europe vier middagen ter inspiratie voor gemeenten in het kader van groene, gezonde en leefbare steden. Iedere gemeente staat voor de opgave van vergroening. Maar hoe? Deze excursies staan in het kader van kennisdeling tussen (beleidsmedewerkers van) gemeenten en andere direct betrokkenen. Na de presentaties volgt een excursie ‘langs de praktijk’, waarbij kennis, ervaringen en praktische inzichten met elkaar gedeeld worden. Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor gemeenten.

Programma Nijmegen

*13.00 – 13.30: Inloop
*Presentatie Ton Verhoeven van de gemeente Nijmegen over urgentie van de groene stad en hoe Nijmegen daar op inspeelt. Ton is beleidsadviseur Groen en Klimaatadaptatie.
*Inleiding door Steffen Nijhuis, afdelingsleider Onderzoek Urbanism TU Delft Klimaatadaptief, geeft een presentatie over het ontwerpen van stedelijke ruimte met als vertrekpunt het veranderende klimaat.
*Excursie: Madeleen Helmer, projectleider hitteadaptatie van het Klimaatverbond Nederland neemt ons mee op wijksafari

De bijeenkomst wordt rond half vijf afgesloten met een drankje en een hapje

Aanmelden
Per bijeenkomst is ruimte voor maximaal 35 deelnemers. De inhoud is het meest interessant voor beleidsambtenaren bij gemeentelijke en provinciale overheden. Zij krijgen voorrang bij de beschikbare plaatsen. Andere deelnemers kunnen zich aanmelden en kunnen deelnemen indien plekken beschikbaar.
Deze bijeenkomsten worden gefinancierd met steun van de Europese Unie. Daarom zijn er aan de deelname geen kosten verbonden.

Klik op de link hieronder om je aan te melden:

Excursie Nijmegen