Masterclass Sociale waarden van groen

woensdag 1 november 2023

In deze masterclass doe je kennis op van de sociale aspecten van groen. Je leert hoe je (maatschappelijke) organisaties kunt helpen om groen een belangrijke plek te geven.

In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Wat vertelt onderzoek ons over het effect van groen op het welzijn, de gezondheid en het herstel van mensen? En hoe kun je organisaties helpen hier vorm aan te geven?
- Kennis over de realisatie van groene schoolpleinen en groene leerplekken; zowel op strategisch als op ontwerpniveau.
- Vormgeven van buurtparticipatie; implementeren en continueren in wijken en publieke terreinen.
- Kijken naar divers onderzoek met betrekking tot het effect van een groene werkomgeving (concentratie, productiviteit, welzijn etc.). Methoden en verdienmodellen om bedrijven te helpen hier vorm aan te geven.
- Excursie: bezoek aan relevante projecten.

Yuverta LLO verzorgt deze masterclass in samenwerking met Kim van der Leest (bioloog, groene conceptontwikkelaar en belevingsspecialist).

Klik op de link hieronder voor meer info en om je aan te melden:

Masterclass Sociale waarden van groen