Masterclass Trends van vroeger en nu / Circulair denken

woensdag 29 november 2023

In de masterclass Trends van vroeger en nu & Circulair denken gaan we in op bewustwording en duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en hoe je die naar de werkpraktijk kunt vertalen.

Doel

In deze masterclass krijg je het antwoord op de vraag ‘Hoe kun jij in het groen duurzamer werken?

Trends van vroeger en nu

Hoe zagen de stad en het landschap er vroeger uit? En waar gaat het heen in de toekomst? In het verleden werden stad en landschap los van elkaar ontwikkeld, maar tegenwoordig zien we dat zij steeds meer samenkomen. Wat betekent dat voor de inrichting van het stedelijke gebied en voor de ontwikkeling van het landschap?

- Ontstaansgeschiedenis van Nederland (landschapstypen en historie van de stedelijke omgeving)
- Trends door de eeuwen heen
- Globalisering en verstedelijking
- Trends en ontwikkelingen van de toekomst

Circulair denken

In een circulaire economie worden producten duurzamer geproduceerd en wordt afval zoveel mogelijk hergebruikt. Daardoor zijn er minder fossiele grondstoffen nodig. Dat draagt bij aan een gezond milieu en een leefbaar klimaat. Hoe kun je in het groen duurzamer werken? En welke financiële voordelen komen daarbij kijken? In deze masterclass gaan we in op bewustwording en duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en hoe je die naar de werkpraktijk kunt vertalen.

- Bewustwording SDG’s en noodzaak tot circulair en/of duurzaam denken en handelen
- Impact op mens en milieu m.b.t. diverse werkzaamheden en producten in het groen
- Kennis van diverse keurmerken en andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en hergebruik
- Kennis van de economische aspecten van circulair denken (o.a. MVO en TEEB)
- Het levende gebouw, handleiding. Publicatie VHG (digitale versie)

Yuverta verzorgt deze masterclass in samenwerking met Heidi Kamerling van het practoraat Groene Leefbare Stad en met NL Greenlabel.
Klik op de link hieronder voor meer info en om je aan te melden:

Masterclass Trends