Publicaties WUR over Groen in de stad

Wageningen University & Research doet wereldwijd onderzoek naar problemen in drie kerngebieden: voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden. De onderzoeksinstituten van Wageningen University & Research doen toepassingsgericht- en praktijkonderzoek. Zij werken in opdracht van de overheid, het bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Vaak wordt onderzoek verricht in een samenwerkingsverband van meerdere onderzoeksinstituten al dan niet met de universiteit en vaak ook met externe Nederlandse of internationale kennispartners.

Zo werkt WUR bijvoorbeeld ook mee aan “De Groene Agenda". Dit is een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. Onderstaande publicaties maken deel uit van een serie rondom de positieve effecten van groen in de stad en zijn het resultaat van een project uitgevoerd door WUR in opdracht van o.a. de Gemeente Den Haag en Stichting De Groene Stad.

De soortentabel is een uitgebreide bomenlijst waar de positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten aan klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit in de stad in beeld is gebracht.

Soortentabel

Wil je meer weten over de effecten van beplanting op de luchtkwaliteit? Klik dan hieronder.

Luchtkwaliteit

Wil je meer weten over welke rol groene infrastructuur speelt bij klimaatadaptatie? Klik dan hieronder.

Klimaat en Temperatuur

Groen kan een belangrijke rol spelen bij de waterhuishouding in stedelijk gebied en daarmee ook aan de klimaatbestendigheid van een stad. Meer hierover te weten komen? Klik hieronder!

Waterhuishouding

Wil je de reacties lezen of reageren?