Op de koffie bij.. Jan Jeronimus (internationale editie)

Het European Platform for Urban Greening is in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot een hecht Europees groen netwerk, waar partners uit Nederland, Denemarken, Finland, Tsjechië, Spanje en Roemenië samenwerken om de kennis en vaardigheden onder groene studenten en professionals te vergroten. Meer expertise en slagkracht op het gebied van urban greening is essentieel om klimaatadaptatie, biodiversiteit en welzijn in de stedelijke omgeving aan te pakken. Daarnaast werken de onderwijsinstellingen uit de genoemde landen nauw samen met bedrijven en overheden om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de regionale behoeften in Europa.

Jan Jeronimus is namens Yuverta projectleider bij het European Platform for Urban Greening. Om meer over de doelstellingen van het project te weten te komen, en wat voor rol Jan hierin speelt, legden we hem 5 vragen voor:

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik werk al behoorlijk wat jaren voor Wellant/Yuverta. In eerste instantie gestart bij Marketing & Communicatie, en daarna heb ik gesolliciteerd bij Bureau Internationalisering als Programmamanager Internationalisering voor vmbo, mbo en llo (leven lang ontwikkelen). En daar werk ik nu nog steeds. Deze functie sluit mooi aan bij het werk dat ik doe voor het European Platform for Urban Greening.

Wat is je rol bij het European Platform for Urban Greening, en wat hoop je vanuit deze rol te bereiken?

In dit project ben ik projectleider en we proberen om in vier jaar tijd een groot Europees netwerk te bouwen waarin verschillende CoVE’s aan elkaar gekoppeld worden. CoVE staat voor Center of Vocational Excellence, en dit zijn ontmoetingsplekken waar alle stakeholders (onderwijs, bedrijfsleven, gemeentes, NGO’s, enz.) elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken aan bepaalde thema’s. In ons geval is dat Urban Greening. Deze samenwerking is cruciaal om innovatie op dit gebied te versnellen.

Bij het European Platform for Urban Greening werken we tweeledig: aan de ene kant is het een project met een looptijd van vier jaar, waarin we verschillende doelstellingen proberen te verwezenlijken. En aan de andere kant is dit project ook weer onderdeel van de transitie naar groenere steden die al langere tijd gaande is. Die transitie is eigenlijk een systeemverandering: het vraagt om een verandering in hoe we nu leven en werken, en raakt dus alle facetten van ons leven. Om zo’n grote transitie mogelijk te maken, moet écht iedereen meedoen. Daarom is Yuverta dit project gestart: om onderdeel te zijn van de groene transitie.

Wat vind je het meest inspirerend aan dit project? / Waar heb je (tot nu toe) het meest van geleerd?

Wat me het meest is opgevallen, is dat we allemaal last van klimaatverandering en afname van biodiversiteit hebben, maar hoe dat tot uiting komt, verschilt per klimaatzone. De effecten zijn anders in Finland dan in Roemenië. Daarnaast zijn we met elkaar tot de ontdekking gekomen dat we van elke regio iets kunnen leren, ook van de regio’s die in sommige opzichten nog niet zover zijn als de onze. Omdat ieder land z’n eigen unieke aanpak heeft, levert dat nieuwe inzichten en ideeën op voor andere partners.

Het meest inspirerende vind ik toch wel dat we niet blijven hangen in doemdenken, maar dat we ervoor kiezen om in actie te komen en een verandering tot stand te brengen. Iemand uit het team noemde dit ‘active hope’. Het is heel hoopvol om met z’n allen in actie te komen voor een hoger doel.

Wanneer is dit project een succes?

Als ik heel eerlijk ben is dit project pas een succes als we over 50 jaar kunnen terugblikken op een grote internationale beweging van mensen die werken aan groene steden, en dat wij als Yuverta daar ooit van aan de wieg hebben gestaan. En dat die beweging zoveel jaren later nog steeds ‘alive and kicking’ is natuurlijk! Verder hoop ik dat de projectpartners de meerwaarde van de internationale samenwerking blijven zien en al hun opgedane kennis ook weer doorgeven.

Hoe ziet volgens jou de stad van de toekomst eruit?

Dat is een stad die ook respect heeft voor alle andere levensvormen dan alleen wij mensen. Als dieren en planten kunnen floreren, heeft dat ook invloed op de mens. Alles hangt samen. En dat steden gebouwd worden binnen de grenzen van wat de planeet aankan, want dat is de enige manier waarop het echt duurzaam is. Groene steden zijn eigenlijk het logische gevolg van dat gedachtegoed. We hebben weinig tijd, niks doen is geen optie meer! Dat maakt dit project ook extra bijzonder. Alle betrokkenen voelen dit ook: wat we hier doen, doet ertoe.

European Platform for Urban Greening

Wil je de reacties lezen of reageren?