Vier jaar Groene Hotspot: van kleine community naar internationaal groen platform

De Groene Hotspot is sinds de start in 2018 uitgegroeid van een kleine groene community tot een groot (internationaal) groen platform, waar de stedelijke vergroeners van de toekomst elkaar kunnen vinden om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen. Van studenten en docenten aan de groene opleidingen, tot professionals uit bedrijfsleven en overheid: de groene sector barst van de kennis en het talent, en biedt praktische oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen omtrent klimaatadaptatie en behoud van biodiversiteit.

Groene onderwijsmakelaar en verbinder

Groene Hotspot Houten vervult naast de functie van ‘learning community’ en kennisbaak voor hoveniers, groenbedrijven, interieurbeplanters en urban greeners, ook de rol van makelaar die mbo-studenten en bedrijven aan elkaar koppelt door middel van stages en (leer)projecten. Met als doel om de doorstroom vanuit het vmbo/mbo naar het bedrijfsleven te bevorderen, groen onderwijs nog beter op de kaart te zetten en een leven lang ontwikkelen te stimuleren. Omdat groen onderwijs al vanaf de basisschool begint, is natuureducatie een belangrijke pijler van de Groene Hotspot.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

De projecten die vanuit de Groene Hotspot worden geïnitieerd, verlopen in nauwe samenwerking met docenten van Yuverta vmbo en mbo Houten, Yuverta Leven Lang Ontwikkelen en het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld hiervan is een demo-dak wat de Koninklijke Ginkel Groep in samenwerking met het mbo gaat aanleggen op de ‘tuin’, een groot buitenterrein van Yuverta Houten waar de studenten praktijkervaring kunnen opdoen. De Groene Hotspot stond ook aan de wieg van het European Platform for Urban Greening, een groot internationaal project waarbij partners uit verschillende landen samenwerken om de kennis en vaardigheden onder groene studenten en professionals in Europa te vergroten.

Practoraat Groene Leefbare Stad

In mei 2021 ging het Practoraat Groene Leefbare Stad bij Yuverta Houten van start, onder leiding van practor Heidi Kamerling. Een practoraat is een kennisplatform en bestaat uit een hoofdonderzoeker (practor) en een kenniskring, waarin studenten, docenten en specialisten samenwerken om praktijkonderzoek te doen naar innovatie en verbeteringen in het mbo-onderwijs. Daarnaast vormt een practoraat een verbindende schakel om wetenschappelijke kennis naar de praktijk te vertalen.

Team Groene Hotspot

Vanaf de start van schooljaar 2022-2023 bestaat het team van de Groene Hotspot uit:

Sijtske Ouderkerken (Manager Groene Hotspot, [email protected])

Madelon de Lange (Manager Groene Hotspot, [email protected])

Esther Dorresteijn (Webredacteur/Contentmanager, [email protected])

Tekst gaat verder onder afbeelding

Groene Hotspot Houten werkt nauw samen met:

 

- Heidi Kamerling (Practor Groene Leefbare Stad, [email protected])

- Kirsten van den Ancker (Senior Opleidingsmanager Yuverta mbo Groen)

- Leon Admiraal (Schoolleider Yuverta vmbo Houten)

- Docenten van Yuverta mbo Houten (team Groen en team Groen Grond Infra)

Yuvertapark

Het team van de Groene Hotspot deelt het kantoor op het Yuvertapark met Anne van Ginderen (Projectleider 4Buiten) en Denise Verwey (Manager Hotspot Diermanagement en Welzijn). De ruimtes in het pand kunnen gehuurd worden voor bijeenkomsten die met groen en/of onderwijs te maken hebben. Voor meer informatie en reserveringen mail naar: [email protected]

Voor meer informatie over de Groene Hotspot kun je contact opnemen met de teamleden of via het algemene e-mailadres: [email protected]

Of kom even langs op het park voor een praatje en een kopje koffie!

Practoraat Groene Leefbare Stad

European Platform for Urban Greening

Wil je de reacties lezen of reageren?