Bijeenkomst 'Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten'

donderdag 7 april 2022

Stadsparken en plantsoenen zijn de levensaders van de steeds dichter bebouwde stad. Maar lukt het om ondanks het intensieve gebruik van monumentale parken, het scala aan functies en de vraag naar veiligheid, ook de cultuurhistorische waarden overeind te houden?

Is er behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaringen om behoud en beheer goed op te zetten en uit te voeren. Het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten voorziet in deze vraag. Een goed voorbeeld van beheer van een stadspark is het Vondelpark, Amsterdam dat vorig jaar vierde dat het 25-jaar rijksmonument was. De eerste bijeenkomst van het netwerk vindt daarom plaats in het Vondelpark op 7 april 2022. De bijeenkomst is toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met groen erfgoed bij gemeenten en provincie (groenbeheer; erfgoed). Klik hier voor het programma.

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via de link hieronder:

Aanmelden

De bijeenkomst wordt u aangeboden door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en de stichting ERM. Gastheer voor de bijeenkomst is de gemeente Amsterdam in het kader van ‘Vondelpark 25 jaar Rijksmonument’.