Biodiversiteits-COP15

donderdag 22 december 2022

Op 22 december 2022 blikken we in een livestream uitgebreid terug op de Biodiversiteits-COP15 tijdens een speciale aflevering van Biodiversity X Finance.

Tijdens de livestream kijken we terug op de onderhandelingsresultaten van de Biodiversiteits-COP15 in Montreal, Canada. Maandag 19 december 2022 was de laatste dag van de Conference of the Parties #15 (COP15) in Montreal, waar landen bijeenkomen met als doel overeenstemming te bereiken over een handelingskader (framework) dat de implementatie van het Verdrag inzake biologische diversiteit (Convention on biological diversity ofwel CBD) zal ondersteunen. 

GOED NIEUWS: Er is een COP15-raamovereenkomst. Of deze deal een equivalent is van het klimaatmoment van het Parijsverdrag in 2015, valt nog te bezien, aangezien alleen de toekomst het kan uitwijzen hoe goed de natuur beschermd zal worden de komende 30 jaar.

De livestream is te volgen via: https://circl.nl/programma/terugblik-cop15/make_reservation

Namens de groene sector en groen onderwijs in opdracht van NL Greenlabel sluit onze practor 'Groene Leefbare Stad' Heidi Kamerling live aan in Amsterdam om voorafgaand aan de livestream mee te praten.