Masterclass Klimaatadaptatie

woensdag 30 november 2022

Doel

Het klimaat verandert. Dit heeft effect op de gemiddelde temperatuur en de luchtkwaliteit, maar ook op zaken als waterbeheer en –toevoer. En dus ook op het aanleggen en onderhouden van groen. Hoe ga je daarmee om als het gaat om water- en groenbeheer? En wat betekent het voor de inrichting en het beheer van de ruimte?

Inhoud

In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

- De waterketen en de uitdagingen rondom waterbeheer: berging, droogte, afvoer, zuivering, hergebruik;
- De rol van groen in het oplossen van problemen rond waterbeheer;
- Oorzaken en gevolgen van de opwarming (van de stad), hitte-eiland effect, en mogelijke oplossingen;
- Invloed van groen op de luchtkwaliteit, met bijbehorende plantenkennis (focus op tolerantie, afvang, buffer en afscherming).
- Excursie: bezoek aan relevante projecten;

Yuverta verzorgt deze masterclass in samenwerking met diverse experts van de gemeente Utrecht.

Masterclasses

Deze masterclass is onderdeel van de topopleiding Urban Green Development. Deze bestaat uit 6 verschillende thema’s en zal in verschillende masterclasses aan bod komen. Je kunt ervoor kiezen om de gehele opleiding te volgen of deel te nemen aan de afzonderlijke masterclasses. De masterclasses duren elk 4 dagen. Wanneer je ervoor kiest om de gehele opleiding te volgen, neem je deel aan alle masterclasses, excursies en opdrachten die daarbij behoren. Ondertussen werk je onder begeleiding van een coach aan je examenopdracht, die van toepassing is op de organisatie waarvoor je werkt. Klik op de link hieronder voor meer info en om je aan te melden!

Masterclass Klimaatadaptatie