Groene daken en gevels bepalend voor toekomst van steden

Toenemende verstedelijking heeft ervoor gezorgd dat veel groen plaats heeft moeten maken voor ‘grijze’ bebouwing. Echter, daardoor is de kwaliteit van leven in de stad er sterk op achteruit gegaan. Groen heeft een bewezen positief effect op de gezondheid van mensen én is een belangrijk wapen in de strijd tegen de invloed van klimaatverandering. Om steden in de toekomst ook leefbaar, gezond en klimaatbestendig te houden, is het cruciaal om meer groen toe te passen in de stad.

Groene daken

Groene daken bieden talloze voordelen voor zowel mensen als dieren, ze leveren een positieve bijdrage aan het klimaat én de portemonnee. Een paar voordelen op een rijtje:

- Waterberging: de beplanting van een groendak (met name Sedum) absorbeert overvloedig regenwater en zorgt voor een vertraagde afvoer naar het riool.

- Verbetering luchtkwaliteit: de beplanting filtert fijnstof en zet CO2 om in zuurstof

- Aangenamer buitenklimaat door verlaging van de omgevingstemperatuur

- Aangenamer binnenklimaat vanwege isolerende werking (werkt tevens energiebesparend)

- Gunstig effect op biodiversiteit; planten en bloemen trekken bijen, vlinders en andere insecten aan.

Groene gevels

Groene gevels of verticale tuinen, geven een gebouw een prachtig groen aangezicht - zowel binnen als buiten - en maken net als groene daken onderdeel uit van klimaatadaptief bouwen. Groene gevels zorgen net als groene daken voor een verbetering van de luchtkwaliteit, een verlaging van de omgevingstemperatuur en hebben een positieve invloed op de biodiversiteit. Een belangrijke eigenschap is ook dat een levende wand omgevingsgeluid reduceert. Vooral in een drukke werkomgeving met veel mensen is dit een prettige eigenschap, maar het effect is ook buiten te merken. Groene gevels bevorderen op die manier een gezonde leef, woon- en werkomgeving.

Voordelen van dak en gevelgroen in de stad

Wil je de reacties lezen of reageren?