Het belang van biodiversiteit

Biodiversiteit is leven

De term ‘biodiversiteit’ wordt steeds vaker gebruikt. Maar wat betekent het eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk? Biodiversiteit staat voor de grote verscheidenheid aan soorten dieren en planten; op onze gehele planeet, maar net zo goed in een ‘klein’ gebied als bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen. Of in je eigen achtertuin. De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Kortom: biodiversiteit ís leven.

Achteruitgang van biodiversiteit

Door opwarming van de aarde, ontbossing en monocultuur in de landbouw vindt er nu een sterke achteruitgang plaats van biodiversiteit. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid op aarde. De wereld kan niet zonder biodiversiteit. De verschillende soorten en ecosystemen zorgen namelijk onder andere voor de productie van zuurstof, zuivering van water en bestuiving van planten. Essentiële onderdelen van onze voedselproductie en grondstoffen voor bijvoorbeeld medicijnen en kleding. Waar één soort verdwijnt, verdwijnen algauw meerdere soorten.

De levende tuin

Een bijdrage leveren aan de vergroting van biodiversiteit kan heel eenvoudig. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een biodivers groendak of door het creëren van een levende tuin. In beide gevallen wordt er gekozen voor beplanting die aantrekkelijk is voor bijen, vlinders en andere insecten. Dus ruil stenen in voor planten en bloemen, en geef de natuur weer de ruimte!

Wil je de reacties lezen of reageren?