Groen en gezondheid

Hierbij een goed leesbaar artikel van het RIVM over groen en gezondheid.

Groen staat steeds hoger op de agenda bij beleidsmakers uit verschillende domeinen. Dat komt vooral omdat het raakvlakken heeft met belangrijke uitdagingen, zoals stedelijke verdichting, de Omgevingswet, energietransitie en klimaatadaptatie. Deze maatschappelijke uitdagingen worden gekoppeld aan ambities op het terrein van onder andere sociale cohesie, biodiversiteit, het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, mentale gezondheid en overgewicht. Een groene leefomgeving kan bijdragen aan het aanpakken van deze opgaven.

Groen en gezondheid: https://www.rivm.nl/documenten/kennisbundeling-groen-en-gezondheid

 

Wil je de reacties lezen of reageren?