Partners van Hotspot Groene Leefbare Stad

Op deze pagina staan bedrijven of organisaties waarmee Yuverta een nauwe samenwerking heeft in projecten of programma's. Tevens staan hier ook de bedrijven die deelnemen aan het project Excellente scholen - Excellente leerbedrijven van de VHG en de organisaties die een bijdrage geven aan de tot standkoming van de groenstudieclub Midden Nederland. Voor kennisbijeenkomsten in samenwerking met de groenstudieclub zie agenda op deze website.

Ook uw organisatie kan partner worden door een nauwe samenwerking aan te gaan met de groene hotspot. Daarvoor kunt u altijd contact met ons zoeken: [email protected]