Bijenhelpdesk

De bijenhelpdesk is een website van ecoloog, hovenier en wilde bijen deskundige Arie Koster. In samenwerking met Wellantcollege en de groene hotspot hebben we in 2019 een boek uit gegeven.
Bijenbeheer betekent het ontwikkelen van bloemrijke begroeiingen en nestgelegenheid. Van bloemrijke begroeiingen profiteren alle bloembezoekende insecten. Om dat allemaal in de praktijk te kunnen realiseren zijn nieuwe vakmensen met een groene opleiding nodig. Dat zijn vooral urban greeners die de leefomgeving vergroenen en dat integreren met verschillende (stads)ecologische doelstellingen. Het bevorderen van wilde bijen in relatie tot biodiversiteit in het algemeen is daar een onderdeel van.