Groenstudieclub Midden Nederland

De Groenstudieclub is opgericht door een aantal personen (stuurgroep) die allen werkzaam zijn in/met de openbare ruimte op verschillende vakgebieden. De studieclub is eenvoudig van opzet en aansturing en kent geen ledenbestand. De stuurgroep komt een enkele keer bijeen om lezingen en de uit te nodigen gastsprekers te bespreken. Door deze werkwijze kan ieder zijn tijd in eigen activiteiten steken

De stuurgroep bestaat uit de volgende personen: Hans Booij, Dirk Doornenbal, Christian de Wit, Jeroen van Gaalen, Arno Hoefakker en Heidi Kamerling.

Doelstelling van de club is het uitwisselen en verspreiden van vakkennis tussen de groenvoorzieners en het bevorderen van het onderlinge netwerk. Streven is om onderwerpen aan bod te laten komen passend in het brede vakgebied binnen de Openbare Ruimte.

Met deze club nodigen wij binnen de regio Utrecht van harte gemeenten, zzp-ers, ingenieursbureaus, onderwijs, waterschappen, bedrijven (groenvoorziening, hovenierswerk, boomverzorging, kwekerijen) uit om één of alle lezingen te komen bezoeken en een discussie aan te gaan.

Lezingen worden georganiseerd op het Yuvertapark te Houten. Met dank aan de schoolleiding dat zij de ruimte kosteloos ter beschikking stellen zodat wij op een eenvoudige wijze kennis met elkaar kunnen gaan delen. Hebt u suggesties voor lezingen, gastsprekers of ideeën voor ons dan zien wij die graag tegemoet.

Kennisbijeenkomsten

Mede dankzij een aantal sponsoren kunnen we lezingen organiseren zonder entreekosten. Tevens is koffie en een drankje naar afloop kosteloos. Enkele van deze sponsoren zijn ook partner van Groene Hotspot Houten.

Sponsoren: Ruimte voor Advies, Agterberg Bedrijven, Yuverta, Van Zuijlen BV, Van Doorn, Lubbe Lisse, De Slijpkruik B.V., Hoefakker, Nationale Bomenbank, Buras P.I.D., Jos Scholman en Terra Nostra.

Nb: Vanaf 2022 is de oude website van de Groenstudieclub niet meer in gebruik. Alle info omtrent de kennisbijeenkomsten is te vinden op de site van Groene Hotspot Houten.