ID Verde

Idverde visie: meer waarde door Groen

De wereld verandert. Nieuwe woonwijken, wegen en bedrijventerreinen rukken op. Aan de andere kant groeit de behoefte aan meer groen. Logisch, het vergroot de leefbaarheid en verbindt mensen. Groen is daarmee waardevoller dan ooit. Iedereen is zich hiervan bewust. Alleen niet iedereen weet hoe groen zo ingezet kan worden dat het ook ruimte biedt voor ontspanning, inspiratie, spelen en prestaties. Wij weten dat wel. Daarom helpen wij overheden, bedrijven en publieke organisaties waarde toevoegen aan hun omgeving.

Idverde Realisatie, Utrecht

Vestiging Utrecht heeft als werkgebied midden-Nederland. Een gebied dat door planologische ontwikkelingen in bebouwing, infrastructuur en recreatie continu in beweging is en waar groen een belangrijk aandachtspunt is.

idverde Realisatie, Utrecht. Adres: Texasdreef 6, 3565 CL Utrecht

Telefoon: 030 240 96 44 / E-mail: [email protected]