Katapult

Over Katapult

Katapult is een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een MKB-bedrijf. Er participeren inmiddels 84.000 studenten, 9.800 bedrijven en 5.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden, ook wel Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en andere vormen van samenwerking in het beroepsonderwijs.

Groene Hotspot Houten heeft een eigen pagina op de site van Katapult, waar naast uitgebreide informatie ook het netwerk overzichtelijk in kaart is gebracht:

Netwerk Katapult