Signa Terra

Wie zijn wij?

Signa Terra is groenspecialist in de breedste zin van het woord. Onze hoveniers voorzien in tuinadvies, tuinaanleg en tuinonderhoud voor particulieren en bedrijven. Daarnaast hebben wij ons in de loop van de jaren ontwikkeld op het gebied van integraal groenonderhoud. Als onderdeel van de Leeuwenstein Groep kunnen wij overheden, bedrijven en instellingen van deur tot deur geheel ontzorgen. Met de inzet van een team van 30 medewerkers en met de nieuwste machines en materialen realiseren wij bedrijventerreinen, plantsoenen, speelterreinen, natuur- en recreatiegebieden. Op die manier werken wij mee aan de ontwikkeling van een hoogwaardige groene en duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier.

Waarom vinden we het belangrijk om met het onderwijs samen te werken?

Het onderwijs is volop in ontwikkeling en heeft de kracht van bedrijven nodig. Signa Terra vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan het imago en de ontwikkeling van het vak. Signa Terra verzorgt daarom al vele jaren gastlessen op scholen en biedt excursies naar projecten en stageplaatsen aan. De kwaliteit van het onderwijs moet voor de toekomst geborgd blijven om goed in te kunnen blijven spelen op de behoeften van de markt. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is nodig om ervoor te zorgen dat de groenspecialist van de toekomst voldoende is toegerust om actuele vraagstukken op te lossen. Denk hierbij aan oplossingen tegen droogte/ wateroverlast of nieuwe vormen van contractbeheersing.

Hoe zien wij de toekomst?

Groen is niet langer ter decoratie, maar draagt bij aan de toekomstige kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mens, plant en dier. Groenmedewerkers / hoveniers krijgen in de toekomst steeds meer te maken met nieuwe uitdagingen die vragen om integrale oplossingen. De vraagstukken die op ons afkomen vragen om een andere aanpak en een ander soort groenprofessional. Denk aan thema’s zoals klimaatverandering, waterbeheersing en biodiversiteit. Wat de toekomst ons ook brengt, groen is altijd in beweging en wij bewegen mee.

Contactpersoon en contactgegevens
Fons van Rijckevorsel van Kessel bedrijfsleider Signa Terra
06-22524223
[email protected]

Bosmanskamp 31-33,
4191 MS Geldermalsen
0345-570787