Van Doorn

Wie zijn wij?

Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, groot of klein, dat is ons werk. Van Doorn is uw groenspecialist in de breedste zin van het woord. Wij zijn breed inzetbaar op het gebied van advies, aanleg, onderhoud en verbetering van tuinen, parken en landschappelijke beplantingen. Samen zorgen wij ervoor dat uw groene buitenruimte in topconditie blijft.

U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende vragen. Wij geven advies en voeren werkzaamheden uit. Van het schoffelen en maaien van het gazon tot aan het onderhoud van bomen en bosplantsoen en het onderhouden van sloten en watergangen. Ook voor het maken van een representatieve inrichting van een verkeersrotonde hebben wij de expertise in huis. Onze groenspecialisten staan voor u klaar, het hele jaar door!

Onze expertise is:

- Tuin, park en bedrijfsterrein
- Bomen
- Grootschalige groenvoorzieningen
- Ecologisch beheer
- Waterhuishouding
- Beheersing invasieve exoten en bestrijding plaagdieren
- Groene speelterreinen en pleinen
- Wijkgroen

Waarom vinden wij het belangrijk om met het onderwijs samen te werken?

Het onderwijs is volop in ontwikkeling en heeft de kracht van bedrijven nodig. Wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan het imago en de ontwikkeling van het vak. Daarom verzorgen wij al jaren gastlessen op scholen en bieden wij excursies naar projecten en stageplaatsen aan. Om goed in te kunnen blijven spelen op de behoeften van de markt is het belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs voor de toekomst te borgen. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is nodig om ervoor te zorgen dat de groenspecialist van de toekomst voldoende is toegerust om actuele vraagstukken op te lossen. Denk hierbij aan oplossingen tegen droogte, wateroverlast of nieuwe vormen van contractbeheersing.

Hoe zien wij de toekomst?

Groen is niet alleen meer decoratie, maar draagt bij aan de toekomstige kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mens, plant en dier. Groenmedewerkers/ hoveniers krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met nieuwe uitdagingen die vragen om integrale oplossingen. De vraagstukken die op ons afkomen vragen om een andere aanpak en een ander soort groenprofessional. Denk aan thema’s als klimaatverandering, waterbeheersing en biodiversiteit. Wat de toekomst ons ook brengt, groen is altijd in beweging en wij bewegen mee. Want samen vormen wij de buitenruimte van morgen.

Contactpersoon en contactgegevens

Laura Kleinsman
[email protected]
Laageinde 15a
4191 NR Geldermalsen
0345 - 57 11 41

Van Doorn is ook medeorganisator van de groenstudieclub Midden Nederland. Contactpersoon is Christian de Wit.