Vereniging Stadswerk

Onze openbare ruimte, de fysieke leefomgeving is een heel kostbaar bezit. Daar gebeurt het, daar krijgt de cultuur van de samenleving vorm en ontwikkelt een gemeente identiteit. Wat hebben we nodig om onze fysieke leefomgeving goed te ontwerpen, in te richten en te beheren? En hoe kunnen we dit doen samen met betrokken burgers? Vraagstukken waar alle gemeenten en hun ketenpartners mee bezig zijn.

Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te wisselen. Als lid van de internationale vakvereniging IFME zijn we ook aangesloten op internationale kennisuitwisseling. Stadswerk is een netwerk van ruim drieduizend gedreven vakgenoten. Via ons Stadswerk magazine bereiken we een nog veel grotere groep.

sw
sw2