Verkuil & Moree Buitenruimte specialisten

Verkuil & Moree Buitenruimte specialisten levert een waardevolle bijdrage aan een betere leefomgeving! Vanuit die visie streven wij naar het ontzorgen van onze opdrachtgevers op het gebied van terreininrichting en integraal onderhoud. Hieronder vallen zowel aanleg, advies en onderhoud van groen als van houtconstructies.

Hierbij ligt onze focus op opdrachtgevers in Midden-Nederland binnen (semi-) overheidsinstellingen, recreatiegebieden en bedrijven. Onze aanpak kenmerkt zich door een pragmatische, persoonlijke en directe werkwijze richting opdrachtgevers en collega’s. Onze ‘doeners’ mentaliteit wordt gewaardeerd door onze opdrachtgevers. Wij staan voor een actieve en open houding richting onze opdrachtgevers, waarbij wij ons verantwoordelijk voelen voor onze en andermans omstandigheden met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en milieu. Dit vertaalt zich in het streven naar voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuschade. Wij stellen als doel om continue te verbeteren om zodoende een maatschappelijk verantwoorde, meetbare en duurzame bedrijfsvoering te garanderen. Wij streven naar inkoop van duurzame producten (te denken valt aan FSC gecertificeerd hout en KOMO bouwstoffen). Wij maken gebruik van duurzame leveranciers en maken zelf gebruik van duurzame middelen. Vanaf de oprichting van onze organisatie streven wij naar kwalitatieve dienstverlening. Wij stellen hoge eisen aan de kennis en kunde van onze medewerkers en onze werkwijze. Wij investeren hierin door onze collega’s te stimuleren om opleidingen en trainingen te volgen. Daarnaast zijn wij overtuigd van de toegevoegde waarde van nascholing. Als blijk van onze structurele aanpak zijn wij gecertificeerd als SBB Leerbedrijf.

Om continue te blijven verbeteren, hebben wij een managementsysteem opgezet waarbij allereerst beleid wordt geformuleerd welke richting we op willen gaan. Nadat het beleid is geformuleerd worden doelstellingen opgesteld, ingevoerd en metingen uitgevoerd om de voortgang te meten. Wanneer nodig worden extra maatregelen opgesteld om de doelstellingen alsnog te behalen. Ons managementsysteem hebben wij laten certificeren tegen de volgende normen: ISO 9001, VCA**, Groenkeur Groenvoorzieningen en boomverzorging, CO2 Prestatieladder (niveau 5) en PSO (trede 3).

Als directie van Verkuil & Moree geloven wij dat wij rentmeesters van deze aarde zijn. Vanuit dat gedachtegoed zijn wij dankbaar dat wij werken aan een betere leefomgeving waardoor wij daadwerkelijk een steentje bijdragen aan een beter klimaat en leefomgeving voor mensen en dieren.

Contactpersoon:

Michael van Driel
06-51049996
[email protected]
www.verkuil-moree.nl