Practoraat Groene Leefbare Stad

In mei 2021 start het practoraat Groene Leefbare Stad met practor Heidi Kamerling

Wat is een practoraat eigenlijk?

Een practoraat is een kennisplatform en bestaat uit een hoofdonderzoeker (practor) en een kenniskring, waarin studenten, docenten en specialisten uit de praktijk samenwerken om praktijkonderzoek te doen naar innovatie en verbeteringen in het mbo-onderwijs. De kracht van practoraten is het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.

Aanleiding

Klimaatverandering, toenemende verstedelijking en achteruitgang van biodiversiteit vragen om een andere inrichting van het stedelijk gebied. Er komt meer aandacht voor groen, blauw, biodiversiteit en circulariteit. Als gevolg daarvan ontstaat een andere vraag op de groene arbeidsmarkt.
Het practoraat groene leefbare stad speelt in op die veranderde groene arbeidsmarkt en heeft als doel studenten, docenten en professionals voor te bereiden op deze ontwikkelingen.

De focus van het practoraat Groene Leefbare Stad ligt op de opleidingen in het groene domein die een relatie hebben met de stedelijke omgeving. Dit zijn met name de groene opleidingen. Het CIV practijkcluster 'Natuur, groen en Leefomgeving Groenpact 2e fase' is verbonden met het practoraat Groene Leefbare Stad.

Doelen van het practoraat

- Het ontwikkelen van curricula voor de groene opleidingen die aansluiten op de veranderde arbeidsmarkt. Niet alleen curricula voor reguliere studenten maar ook die van de 'leven lang ontwikkelen-markt' voor groene professionals.

- Het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Waarbij praktijkonderzoek gedaan wordt en wetenschappelijke kennis vanuit de onderzoeksorganisaties verder gebracht wordt naar de praktijk waarbinnen studenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties acteren. Zo kan er gebouwd worden aan een learning community op regionaal, landelijk en Europees niveau.

Over Heidi Kamerling

Heidi Kamerling is van oorsprong mbo-docent groene ruimte. Ze is betrokken geweest bij allerlei innovaties zoals het ontwikkelen van vernieuwende groene opleidingen en cursussen. Voorbeelden hiervan zijn de topopleiding Urban Green Development en het project Nederland Zoemt. Ze heeft aan de wieg gestaan van de Groene Hotspot Houten; een platform voor hoveniers, groenvoorzieners en urban greeners. En meer recentelijk ook het “European Platform for Urban Greening”. 

In 2015 is ze cumlaude afgestudeerd als master leren en innoveren op het onderwerp peer tutoring binnen projectmatig onderwijs in de groene sector. De combinatie van haar kennis over onderwijsinnovaties en haar vakkennis en netwerk aangaande de leefbare groene stad maakt dat ze nu de stap kan zetten naar practor.