VMBO

Groen denken en doen

Dat is wat je bij Wellant vmbo kunt leren. Groen zit in onze natuur. Want Wellant vmbo is een school waar je veel leert over dieren, voeding, natuur en techniek maar ook over duurzaamheid en milieu. De groene sector is enorm breed en biedt dan ook hele diverse oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Op de site van GroenPact wordt de groene sector omschreven aan de hand van 8 'Groene Werelden'. Hieronder lichten we 4 van deze werelden nader toe:

1. Natuur, Leefomgeving & Klimaat

Veel planten- en diersoorten verdwijnen. Dat komt onder meer door klimaatverandering en vervuiling. Onze bodem wordt te intensief gebruikt en de voorraad grondstoffen is niet oneindig. Als mensen meer ruimte gebruiken, blijft er minder ruimte over voor planten en dieren. Zo gaat de biodiversiteit achteruit. Dat heeft grote gevolgen voor de ecosystemen. In de wereld Natuur, Leefomgeving & Klimaat werk je aan het behoud en de ontwikkeling van natuur, in harmonie met onze samenleving.

2. Energie, Water & Veiligheid

De wereld van Energie, Water & Veiligheid houdt zich bezig met grote vraagstukken zoals klimaatverandering en genoeg voedsel en drinkwater voor iedereen. Daarbij is duurzame energie belangrijk.

3. Mens & Gezondheid

Groen is meer dan mooi alleen. Voeding en een groene omgeving zijn belangrijk om mensen gezond te houden en beter te maken. In de wereld van Mens & Gezondheid werk je bijvoorbeeld aan het vergroenen van steden en gebouwen, zowel binnen als buiten. Een groene omgeving is een gezonde omgeving. Bloemen en planten hebben een positief effect op het herstel van zieke mensen. Daardoor voelen ze zich minder gestrest en onzeker. Draag jij bij aan het groener maken van de stad of aan het groene ziekenhuis van de toekomst?

4. Wonen, Werken & Recreatie

Wereldwijd groeien de steden. Die groei vraagt om veranderingen in de inrichting en het gebruik van de stad. In de wereld van Wonen, Werken & Recreatie werk je aan oplossingen om de groeiende steden leefbaar te houden. Er zijn veel manieren om een stad groen en leefbaar te maken. Groene daken helpen om de lucht te zuiveren. Verticale tuinen brengen groen op plekken met weinig ruimte. Groene speeltuinen in en om de stad dragen bij aan een fijne, leefbare omgeving. Denk jij mee over de groene inrichting van de stad?

Groene MBO-opleidingen

Wil je weten welke mbo-opleidingen bij deze werelden passen? Klik op de link hieronder voor meer info!

Stedelijk groen, landschap & water