Natuureducatie op het Yuvertapark

Op dinsdag 7 november kwamen er twee groep 3 klassen van OBS De Bijenkorf naar het Yuvertapark om de Bomenroute te lopen! Een route die onderdeel uitmaakt van het Natuur- en Milieu-educatieprogramma van Yuverta / Hotspot Groene Leefbare Stad. De kinderen konden op het park 'bomendokter' spelen, kastanjemannetjes maken, mandala's van herfstbladeren maken en kastanjes poffen. De activiteiten werden begeleid door vmbo'ers, docenten en medewerkers van Yuverta Houten.

Natuureducatie voor basisscholen

Met het ontwikkelen van een natuureducatie-programma voor basisscholen in de regio Houten, wil Yuverta de kennis over de natuur bij basisschoolkinderen vergroten en hen enthousiast maken voor het groene onderwijs en groene opleidingen. Daarnaast wil Yuverta ook graag de vmbo-leerlingen en mbo-studenten betrekken bij het programma, zodat ze ervaring kunnen opdoen met het geven van instructies en het begeleiden van groepen. 

Yuvertapark

Het Yuvertapark is hier dé ideale locatie voor. Naast de bomenroute worden er nog meerdere routes en programma's ontwikkeld, met thema’s als: bodem, water, dieren- en insecten en eetbaar groen. Lijkt dit je wat voor jouw school/klas? Neem dan contact op via: [email protected]

Yuverta vervult een maatschappelijke functie met het aanbieden van blauw-groen onderwijs op vmbo en mbo-niveau. Leefbare Stad en Klimaat, Watermanagement, Eco en Wildlife, de Hoveniersopleiding: allemaal toekomstgerichte opleidingen, waarbij het creëren van een groene en gezonde leefomgeving het uitgangspunt is. 

 

Wil je de reacties lezen of reageren?