Nieuwe publicatie practoraat Groene Leefbare Stad

Heidi Kamerling, Practor Groene Leefbare Stad, koppelt wetenschappelijk onderzoek aan actuele onderwerpen uit de groene sector. 

In haar meest recente artikel, 'Groen in de stad, het conflict' heeft ze het o.a. over het belang van een groene stedelijke infrastructuur, ecosysteemdiensten in de stad en een gezond bodemleven. 

"Helaas zien we in de praktijk nog erg veel grijze gebieden zonder bomen of planten in de buurt. Dat is vaak een kwestie van prioritering en soms onbegrijpelijke keuzes. We weten dat groene steden belangrijk zijn vanwege klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel en het welzijnsaspect voor mensen die in de stad leven. Kortom, de grote verscheidenheid aan ecosysteemdiensten."

"De ideale groene stad is in balans met de natuur, waar alle vormen van natuur - van levende organismen tot hun habitat - zeer belangrijke componenten zijn van de stedelijke vorm en deel uitmaken van een groene infrastructuur."

In het artikel wordt ook dieper ingegaan op welke conflicten zich kunnen voordoen in relatie tot de vergroening van de stad, wat ervoor nodig is om het bodemleven in de stad te verbeteren en welke rol regenwormen hier in spelen. Klik op de link hieronder om het complete artikel te lezen: 

Lees verder

En voor meer info over:

Practoraat Groene Leefbare Stad

Wil je de reacties lezen of reageren?