Op de koffie bij.. Sijtske Ouderkerken (internationale editie)

Het European Platform for Urban Greening is in twee jaar tijd uitgegroeid tot een hecht Europees groen netwerk, waar partners uit Nederland, Denemarken, Finland, Tsjechië, Spanje en Roemenië samenwerken om de kennis en vaardigheden onder groene studenten en professionals te vergroten. Meer expertise en slagkracht op het gebied van urban greening is essentieel om klimaatadaptatie, biodiversiteit en welzijn in de stedelijke omgeving aan te pakken. Daarnaast werken de onderwijsinstellingen uit de genoemde landen nauw samen met bedrijven en overheden om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de regionale behoeften in Europa.

Sijtske Ouderkerken is naast manager van de Groene Hotspot ook regional captain bij het European Platform for Urban Greening. Om meer over de doelstellingen van dit project te weten te komen, en wat voor rol Sijtske hierin speelt, legden we haar 5 vragen voor:

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben van origine hovenier en tuin- en landschapsvormgever, en heb 15 jaar lesgegeven op het mbo. Sinds een aantal jaar ben ik werkzaam bij de Groene Hotspot, eerst als projectleider en nu als manager. Mijn focus hierbij ligt op Natuur- en Milieu Educatie en een optimale samenwerking tussen het mbo en bedrijven, zowel op de korte als op de lange termijn. Mijn visie is dat je met het bedrijfsleven moet samenwerken op innovatie en dat je tegelijkertijd met natuureducatie werkt aan de verbetering van het imago van het hoveniersvak.

Ik hoop dat we dat voor de lange termijn kunnen gaan bewerkstelligen en daarvoor hebben we het bedrijfsleven hard nodig. Om input te leveren en om te zorgen dat ons curriculum innovatief wordt en blijft, en dat we daar ook onze docenten in mee kunnen nemen. Hierin ligt een mooie taak voor de Groene Hotspot en het European Platform for Urban Greening.

Wat is jouw rol bij het European Platform for Urban Greening?

Ik heb de eer om regional captain te zijn vanuit team NL, dat wil zeggen dat ik vanuit Nederland het aanspreekpunt ben voor andere landen, bijvoorbeeld voor het aanvragen van cursussen, het organiseren van projectmeetings, vergaderingen met het bedrijfsleven, etc.

Een bijkomend voordeel is dat er binnen Yuverta een prachtig gremium is ontstaan waarin alles samenkomt. Vanwege het EPLUG project zitten we nu samen met de Groene Hotspot, Leven Lang Ontwikkelen en Internationalisering om tafel, en daarnaast ook met onze partners van de Koninklijke Ginkel Groep en Katapult. Dit versnelt het proces en dient gelijk als katalysator voor andere ideeën. En ik ben blij om dat groepje mensen te leiden en te zorgen dat we de plannen voor Nederland ook daadwerkelijk gaan halen.

Wat vind je het meest inspirerende aan het project en waar heb je tot nu toe het meest van geleerd?

Het meest inspirerende vind ik de samenwerking die hierdoor ontstaan is, zowel intern als extern. Dat we echt met z’n allen iets aan het bouwen zijn. Ik zeg weleens: we zijn begonnen met een soort grondplaat van Lego die nog helemaal leeg was, en we zijn nu de kaders eromheen aan het bouwen. Ik vind het zo mooi om te zien in dit project dat door de nauwe samenwerking met de andere partners, je in korte tijd zoveel te weten komt over de groene sector in dat land, hun cultuur, en waarom de dingen daar anders georganiseerd zijn. Je leert met meer openheid te kijken.

Het project is opgedeeld in 9 work packages, een soort subgroepjes waarin alle partners zijn opgedeeld en waarin ze aan verschillende doelen werken. Omdat iedereen hierin werkt op basis van zijn of haar specifieke kwaliteiten en omdat het zo overzichtelijk is wie er met wat aan de slag is, geeft dit veel positieve energie aan het project. Iedereen zit er met zijn hart in.

Wanneer is dit project voor jou een succes?

Mijn droom is dat we binnen nu en een paar jaar een platform hebben waar alle landen in vertegenwoordigd zijn. En ik hoop dat we dan een werkwijze hebben ontwikkeld waarin het makkelijker wordt om gezamenlijk op te trekken. Dat alle Europese partners elkaar blijven helpen om kennis te delen en te verdiepen. De urgentie is hoog, maar elk klein radertje zet weer een groter raderwerk in beweging.

Verder hoop ik dat het mogelijk blijft vanuit de EU om dit soort projecten op te zetten en dat men ook de tijd gegund krijgt om het uit te bouwen, op een manier die past bij de sector. Dus vooral vanuit samenwerking. Onze aanpak is geen handleiding of legoboekje, wat je stap-voor-stap kunt volgen. We proberen met het European Platform for Urban Greening iets neer te zetten waar met andere projecten weer op voortgeborduurd kan worden.  

Hoe ziet volgens jou de stad van de toekomst eruit?

Een plek waar mensen voldoende mogelijkheden hebben om van groen te genieten en waar de meerwaarde van groen voorop staat met betrekking tot welzijn en biodiversiteit. Als je een soort groene long in de stad creëert, kunnen mensen zich beter ontwikkelen en ontspannen, en ontdekken kinderen dat natuur niet alleen in een bos of op het strand te vinden is, maar ook gewoon om de hoek. Dus in het kort: een stad met genoeg ruimte voor groen en de waarde daarvan. Op een hele laagdrempelige manier, als integraal onderdeel van het leven in de stad.

European Platform for Urban Greening

Wil je de reacties lezen of reageren?