Update project Groen in het Rijksmuseum

Sinds september 2021 biedt het Rijksmuseum in samenwerking met Yuverta het opleidingstraject Groen in het Rijksmuseum aan. Studenten van de opleidingen Leefbare Stad en Klimaat, Stedelijk Groen en de niveau 3-hoveniersopleiding werken een jaar lang (1 dag per week) in de tuinen van het Rijksmuseum onder begeleiding van Jurjen Hoogervorst (praktijkdocent Yuverta) en Sanne Horn (beplantingsontwerper van de tuin van het Rijksmuseum). Daarnaast gaan de studenten regelmatig op excursies naar voorbeeldprojecten en kwekerijen waar ze gastlessen van experts uit het vakgebied krijgen. Aan het einde van de stage ontvangt de student een certificaat dat een aanvulling is op het diploma. De tuinen van het Rijksmuseum zijn een unieke plek midden in de stad met een grote diversiteit aan beplanting. Duurzaamheid, zorg voor beplanting en bodem staan hier centraal. 

Update van de afgelopen drie maanden:

Inmiddels hebben de studenten van Ton Muller een excursie/gastles op de Zuidas gehad over stedelijke beplantingen, en Karel Eigenraam heeft een lezing gehouden over bodemleven en de voordelen/functies hiervan. Daarnaast hebben Jurjen en Sanne allerlei theorielessen gegeven die passen bij de onderwerpen uit het programma. En in de tuinen zijn ook al diverse werkzaamheden verricht, waaronder: het snoeien van heesters op een natuurlijke manier, het planten van verschillende bollen en het herinrichten van de borders. Daarnaast is de hele tuin in kaart gebracht door middel van o.a. bodemonderzoeken en het meten van de 'indringingsweerstand'. Dit is de weerstand die wortels in de bodem ondervinden. Om een goed beeld te krijgen van de groeiomstandigheden voor planten en de infiltratie- en waterbergingscapaciteit is het van belang de indringingsweerstand van de bodem te kennen.

De opdrachten die de studenten maken worden verwerkt in een heel nieuw beheerplan voor de tuinen van het Rijks. In dit beheerplan wordt met de studenten een nieuwe visie ontwikkeld die staat voor de huidige maatschappelijke veranderingen en de duurzaamheidsaanpassingen.

Wil je de reacties lezen of reageren?