BARCOVE - Wateropvang en biodiversiteit op groene daken

Building an Applied Research facility into CoVE (BARCOVE)

Dit is een ERASMUS Onderzoeksproject aangaande monitoring water en biodiversiteit op groene daken. Het project is in oktober 2022 definitief goedgekeurd bij Erasmus. Kick-off van het project is in januari 2023. De projectduur is 2 jaar.

Partners in de aanvraag zijn:

- OKNygaard Denemarken en Ginkelgroep Nederland, beide groenbedrijven die veel groene daken maken
- Projar Spanje, advies- en architectenbureau voor groene ruimte en groene gebouwen
- Green Acadamy Arhus Denemarken, Yuverta Nederland, Malvesia Spanje; alle drie groene mbo-scholen. Alle scholen hebben een eigen Centre of  Vocational Excellence (CoVe) met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In Nederland heet de CoVe ‘Groene Hotspot’.
- CIV water (Centre of Innovation, international)
- World Skills Romania

BARCOVE richt zich op toegepast onderzoek als hefboom voor wetenschappelijke, technische innovatie binnen stedelijke ruimte, groen en waterbeheer.

De vier onderzoeksvelden zijn:

1. Doorlatende bestrating

2. Bodem- en planteigenschappen in technische Duurzame Afwateringssystemen

3. Regenwatersystemen

4. Groene daken