Bevordering biodiversiteit gemeente Houten

Gemeente Houten gaat in samenwerking met studenten van Wellant mbo Houten een bosperceel aan de A27 renoveren. Het stimuleren en verbeteren van de biodiversiteit in dit gebied maakt een belangrijk onderdeel uit van dit project, en sluit aan bij het beleid van de gemeente Houten om de biodiversiteit in de hele gemeente de komende jaren te vergroten.

Projectbeschrijving
De renovatie van het bosperceel bestaat o.a. uit het vervangen van de ruim 40 jaar oude aanplant door nieuwe en meer gevarieerde soorten bomen die de biodiversiteit in het gebied bevorderen. Daarnaast worden er houtrillen aangelegd, die schuil- en nestelgelegenheid aan kleine bosvogels en kleine zoogdieren bieden. Het aangrenzende grasland wordt ingezaaid met een bloemrijk zaadmengsel en er worden waterpoelen in aangebracht, waardoor het in de komende jaren kan uitgroeien tot een natuurlijke oase voor kikkers, salmanders, insecten en vogels. Het project wordt uitgevoerd door studenten van de hoveniersopleidingen, Groen Grond Infra, en Leefbare Stad en Klimaat.

Een regelmatige monitoring moet ervoor zorgen dat de toename van de soortenrijkdom en biodiversiteit ook daadwerkelijk aangetoond kan worden. Het project is op 1 november 2020 gestart en loopt door tot maart 2025. Dit project is een buitenkans voor de mbo-studenten: bijna alles wat er over de aanleg van groen en groenbeheer uit de boeken valt te leren, kunnen de studenten hier de komende jaren in de praktijk brengen.