Huisvesting vleermuizen Yuvertapark

Studenten van de opleiding hovenier, dierverzorging Houten in samenwerking met studenten van de opleiding Eco & Wildlife Geldermalsen gaan aan de slag met huisvesting voor vleermuizen op het Yuvertapark.

Onderzoeksvraag: “Is het mogelijk om de bestaande ‘bunker’ zo in te richten dat dit een verblijfplaats kan zijn voor wilde vleermuizen? Zo ja, wat is daar voor nodig, welke vegetatie en omgeving werkt stimulerend en hoe lang duurt het voordat een kolonie zich kan vestigen?”

Resultaten m.b.t. vestiging van vleermuizen worden in de gaten gehouden door studenten middels wildcamera’s en maximaal 2 keer per jaar fysiek. De resultaten geven een kennis input voor natuurinclusief bouwen en natuurinclusieve steden. Commerciele partner is Vivaro Pro, Vivaro Pro is ook onderdeel van de partnerorganisatie Natuurpro waar het practoraat bij aangesloten is.