Onderhoud en herinrichting buitenruimte Miele

Het hoofdkantoor van Miele in Vianen krijgt dit jaar een prachtig groen aangezicht. Studenten van Wellantcollege mbo Houten werken samen met de Ginkel Groep aan het onderhoud en de herinrichting van het groen op het terrein van Miele.

Onderwijs en MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is één van de speerpunten van het beleid van Miele. Omdat onderwijs een belangrijk onderdeel is van MVO, kwam Miele met het idee om studenten te betrekken bij zowel het onderhoud als de herinrichting van het groen op het terrein. Groene Hotspot Houten heeft dit project namens Wellantcollege Houten opgepikt, zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare kennis binnen Wellant. Als kenniscentrum kan Groene Hotspot Houten ook het belang van biodiversiteit van de buitenruimte benadrukken.

Samenwerking met bedrijfsleven

Omdat het voor Groene Hotspot Houten belangrijk is om projecten in samenwerking met het bedrijfsleven te realiseren, is er in overleg besloten om het onderhoudscontract onderhands aan te besteden bij zowel de huidige aannemer alsmede drie excellente partners van de groene hotspot. In de aanbesteding zijn de volgende eisen gesteld (waarvoor punten te verdienen viel):

  1. Voor het ontwerp en uitvoer van de herinrichting wordt samengewerkt met mbo-studenten van Wellant.
  2. Het bedrijf biedt stageleerplekken aan voor studenten van Wellantcollege (BBL of BOL).
  3. Duurzaamheid en biodiversiteit zijn belangrijke voorwaarden.

Het onderhoudscontract is met bovenstaande criteria uiteindelijk gegund aan Ginkel Groep Veenendaal.

Herinrichting buitenruimte Miele

Naast het onderhoudscontract ligt de focus op de herinrichting van de waterbassins bij de entree. Deze waterbassins kosten momenteel vooral energie en water en moeten omgevormd worden tot een groenbeleving die wat oplevert voor mens en natuur. Het idee is om de vier bassins om te vormen tot beplantingsvakken waarbij biodiversiteit, wateropvang en een zakelijk representatieve uitstraling belangrijk zijn. Naast een ontwerp komt er een beplantingplan en een technisch plan voor wateropvang en drainage voor deze dichte betonnen bakken. De wens van Miele om tuinkruiden aan te planten voor de Miele-keukens – waar regelmatig masterclasses geven worden – moest ook in het ontwerp meegenomen worden.

Tien ontwerpen met beplantingsplannen

De studenten hebben op basis van deze wensen tien ontwerpen met beplantingsplannen gemaakt, die aan Miele gepresenteerd werden. Uiteindelijk wordt hier één ontwerp uit gekozen, wat door de Ginkel Groep in samenwerking met de studenten van Wellantcollege mbo Houten uitgevoerd zal worden. Het project zal daarbij getoetst worden aan de eisen van NL Greenlabel.

Dit project is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het laat zien dat projectonderwijs waarin een maatschappelijk belang centraal staat, heel goed gerealiseerd kan worden in samenwerking met het groene bedrijfsleven.