Watervriendelijke Tuin

Er is steeds meer aandacht voor watervriendelijke tuinen omdat het steeds vaker en harder regent. Een regenton, hoogteverschillen en een vijver zijn verschillende manieren om overvloedig hemelwater op te kunnen slaan in de tuin.

In de Utrechtse wijk Overvecht staat het 'Gasvrij thuis', een modelwoning waarin de gemeente de mogelijkheden laat zien om een woning van het gas af te koppelen. Hovenier- en Urban Green Development studenten van Wellantcollege hebben bijgedragen aan het ontwerp van een watervriendelijke tuin bij deze woning. Hierdoor is het huis nu niet alleen afgekoppeld van het gas maar is ook de hemelwaterafvoer afgekoppeld van het riool. Al het water blijft nu op het perceel en komt ten goede aan de plantenrijke tuin. De tuin is aangelegd met behulp van de Gemeente Utrecht en Wilde Weelde.