Cultuurhistorische waarde van groen

Groen erfgoed is de verzamelnaam voor historische groenaanleggen zoals tuinen, parken, woonwijken, verdedigingswerken, begraafplaatsen, buitenplaatsen en landgoederen. Cultuurlandschappen met door de mens beïnvloed groen zoals (hakhout)bossen en houtwallen vallen ook onder de noemer Groen erfgoed.

Groen erfgoed is in het verleden door mensen bedacht of aangelegd. Dit erfgoed wordt bewaard of in stand gehouden ten behoeve van volgende generaties. Een deel van het groene erfgoed is beschermd als rijksmonument. Nederland telt ruim 1400 rijksbeschermde tuinen, parken en begraafplaatsen. Daarnaast zijn er zo’n 75 beschermde groene verdedigingswerken. Een erfgoedhovenier richt zich onder andere op het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken die onder het erfgoed vallen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Voor meer informatie zie: erfgoedhoveniers.nl en groenerfgoedzorg.nl

afbeelding van Esther DorresteijnEsther Dorresteijn heeft op 25/06/2020 - 10:38 een Artikel geplaatst SKGE en NCE samen sterk voor nieuwe opleiding Hovenier Historisch Groen
afbeelding van Esther DorresteijnEsther Dorresteijn heeft op 04/06/2019 - 15:48 een Artikel geplaatst Filmpje SBB over Erfgoedhoveniers